Üyeler

Eylül, 2017

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEY ÜYELERİ

Mühendislik Dekanları Konseyi (Konsey) Türkiye ve KKTC'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde yer alan Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Dekanlarından oluşur. MDK toplantılarına Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler. Halen Konseyin 190 üyesi bulunmaktadır.

 


DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI GÖREVİ E-MAIL TELEFON
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi  Bolu Prof. Dr. Ömer ZORBA Dekan V. omer.zorba@ibu.edu.tr 0 374 253 46 40
2 Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kayseri Prof. Dr. İlhan SABUNCUOĞLU Rektör Uhde Dekan sabun@agu.edu.tr 0 352 244 88 00
3 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Prof. Dr. Serkan TOKGÖZ Dekan V. stokgoz@adanabtu.edu.tr 0 546 606 58 48 - 0 322 455 00 40
4 Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Prof. Dr. Mustafa Talha GÜNÖLLÜ Rektör Uhde Dekan rektor@adiyaman.edu.tr 0 416 223 38 00/4769
5 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Prof. Dr. Halil KIRNAK Dekan V. hkirnak@yahoo.com 0 535 862 04 40
6 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA Dekan V. yicaga@aku.edu.tr 0 272 228 14 23
7 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Ağrı Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Uhde akarabulut@agri.edu.tr 0 472 215 98 63 2021
8 Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kırşehir Prof. Dr. Mustafa KURT Dekan V. mmf@ahievran.edu.tr 0 386 280 38 01
9 Akdeniz Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Ayhan TOPUZ Dekan V. atopuz@akdeniz.edu.tr 0 530 510 49 31
10 Aksaray Üniversitesi Aksaray Prof. Dr. Semih EKERCİN Dekan V. ekercin@gmail.com - muhfak@aksaray.edu.tr 0 582 288 35 00 - 0 382 288 35 00
11 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ   gunes@alanya.edu.tr 0 242 510 61 20
12 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU Dekan V. skaytako@anadolu.edu.tr 0 222 335 05 80
13 Ankara Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan V. tekin@ankara.edu.tr - muhfak@ankara.edu.tr 0 312 203 33 00
14 Ankara Yıldırım Beyazıt Ankara Prof. Dr. Veli ÇELİK Dekan vlc@ybu.edu.tr - vcelik05@hotmail.com 0 542 265 29 33
15 Ardahan Üniversitesi Ardahan Prof. Dr. Şeref KILIÇ Dekan V. serefkilic@ardahan.edu.tr 0 478 211 75 31/2240
16 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Prof. Dr. Hüseyin PEKER Dekan V. peker100@artvin.edu.tr - peker100@hotmail.com 0 466 215 10 40
17 Atatürk Üniversitesi Erzurum Prof. Dr. Hikmet ALTUN Dekan V. haltun@atauni.edu.tr 0 536 742 72 02 - 0 442 231 45 01
18 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Prof. Dr. Cemal BÖLÜCEK Dekan V. cbolucek@balikesir.edu.tr 0 505 627 65 59
19 Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  Bandırma / Balıkesir Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Rektör, Uhde Dekan V.   0 266 717 01 17
20 Bartın Üniversitesi Bartın Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ Dekan V. akaradg@bartin.edu.tr 0 378 501 10 08
21 Batman Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Batman Prof. Dr. Saadettin AKSOY Dekan saadettin.aksoy@batman.edu.tr 0 488 217 38 02 / 3802
22 Bayburt Üniversitesi Bayburt Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR Dekan V. muhendislik@bayburt.edu.tr 0 458 211 11 53
23 Bilecik Şeyh Edebali  Bilecik Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Dekan V. nurgulozbay@bilecik.edu.tr - nurgul.ozbay@bilecik.edu.tr 0 532 205 29 90
24 Bingöl Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bingöl Prof. Dr. Ali İNAN Dekan V. ainan@bingol.edu.tr 0 536 287 18 45
25 Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bitlis Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ Dekan V. abuyuksarac@beu.edu.tr 0 505 367 05 02
26 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Günay ANLAŞ Dekan  anlas@boun.edu.tr 0 532 256 52 82
27 Bozok Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Yozgat Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR Dekan V. hikmet.aybar@bozok.edu.tr 0 354 242 11 40
28 Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bursa Prof. Dr. Hamdi ÖGÜT Dekan V. hamdi.ogut@btu.edu.tr 0 535 682 22 96
29 Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU Dekan V. kutogluh@hotmail.com - shakan.kutoglu@beun.edu.tr 0 372 291 18 00
30 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR Dekan V. msimsir@cumhuriyet.edu.tr - mehmetsimsir@cumhuriyet.edu.tr 0 505 255 06 64
31 Çanakkale On Sekiz Mart Çanakkale Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL Dekan  hokoksal@comu.edu.tr 0 286 218 05 40
32 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Prof. Dr. Murat ARI Dekan V. mari@karatekin.edu.tr - muratari180@hotmail.com 0 376 218 95 32 / 8201
33 Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Adana Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Dekan V. basibuyuk@cu.edu.tr 0 532 402 05 61
34 Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi Adana Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ Dekan V. kilicm@cu.edu.tr 0 322 613 73 11
35 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Prof. Dr. Abdullah TOPRAK Dekan abdullah.toprak@gmail.com - atoprak@dicle.edu.tr 0 532 423 43 17
36 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Çınar Emine YENİ Dekan cinar.yeni@deu.edu.tr 0 232 301 72 11
37 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Prof. Dr. Göktay EDİZ Dekan V. goktay.ediz@dpu.edu.tr 0 274 265 20 31
38 Düzce Üniversitesi Düzce Prof. Dr. İlyas UYGUR Dekan V. ilyasuygur@duzce.edu.tr 0 533 346 60 16
39 Ege Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Süheyda ATALAY Dekan V. suheyda.atalay@ege.edu.tr - suheyda.atalay@gmail.com 0 232 388 00 16 - 0 535 821 96 05
40 Erciyes Üniversitesi Kayseri Prof. Dr. Fatih ALTUN Dekan faltun@erciyes.edu.tr 0 532 570 72 13
41 Erzincan Üniversitesi Erzincan Prof. Dr. Adnan ÖZEL Dekan V. adnanozel@erzincan.edu.tr 0 446 224 00 88
42 Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Erzurum Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Dekan  irfan.kaymaz@erzurum.edu.tr 0 530 697 00 00
43 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Eskişehir Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU Dekan  dekan.mmf@ogu.edu.tr 0 222 239 37 50 / 3300 3303
44 Fırat Üniversitesi Elazığ Prof. Dr. Ahmet ÖZER Dekan aozer@firat.edu.tr 0 533 726 58 92 - 0 424 237 00 00 / 5001
45 Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hakkı Ziya ULUKAN Dekan V. zulukan@gsu.edu.tr 0 537 617 51 40
46 Gazi Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ömer KELEŞ Dekan  omer@gazi.edu.tr 0 312 582 34 13
47 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Prof. Dr. Mustafa GÜNAL Dekan V gunal@gantep.edu.tr 0 554 264 77 21 - 0 342 317 24 05
48 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN Uhde   0 342 317 20 00 / 2000
49 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tokat Prof. Dr. Sefa TARHAN Dekan V. sefa.tarhan@gop.edu.tr 0 544 206 13 71
50 Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK Dekan ozcelik@gtu.edu.tr 0 262 605 27 21
51 Giresun Üniversitesi Giresun Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Dekan gpurcek@gmail.com 0 533 335 30 63 - 0 454 310 17 40
52 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gümüşhane Prof. Dr. Hüseyin DEMİR Dekan V. hdemir@gumushane.edu.tr 0 456 233 10 00 1730
53 Hacettepe Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ayhan YILMAZER Dekan V. yilmazer@hacettepe.edu.tr 0 312 297 68 00-01
54 Hakkari Üniversitesi Hakkari Prof. Dr. Ömer PAKİŞ Dekan opakis@hakkari.edu.tr 0 438 211 08 93 / 3324
55 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Prof. Dr. Murat KISA Dekan V. mkisa@harran.edu.tr 0 414 318 34 76
56 Hitit Üniversitesi Çorum Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN Dekan V. alikilicarslan@hitit.edu.tr 0 364 227 45 33 - 0 505 319 24 98
57 Iğdır Üniversitesi Iğdır Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU Dekan  @igdir.edu.tr 0 476 223 00 40
58 İnönü Üniversitesi Malatya Prof. Dr. Ali Adnan KAYALOĞLU Dekan V. adnan.halayoglu@inonu.edu.tr - aahayaloglu@inonu.edu.tr 0 422 377 30 00
59 İstanbul Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet BİLGİN Dekan bilgin@istanbul.edu.tr - mbilgin@istanbul.edu.tr 0 212 473 70 70 / 17662
60 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Emine CAN Dekan V. emine.can@medeniyet.edu.tr 0 532 654 43 96 - 0 216 280 32 19
61 İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  Hatay Prof. Dr. Türkay DERELİ Uhde Dekan rektor@iste.edu.tr 0 326 613 56 00
62 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Sema Fatma OKTUĞ Dekan  oktug@itu.edu.tr 0 212 285 35 84
63 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Uluğ BAYAZIT Dekan V. ulugbayazit@itu.edu.tr 0 212 285 35 91
64 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT Dekan  dfweb@itu.edu.tr 0 216 395 45 01
65 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER Dekan  sekers@itu.edu.tr 0 212 285 33 38
66 İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ahmet ERGİN Dekan  ergina@itu.edu.tr 0 212 285 64 64
67 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ünal ALDEMİR Dekan  aldemiru@itu.edu.tr 0 212 285 38 55
68 İstanbul Teknik  Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Dekan  calisirfet@itu.edu.tr 0 212 293 13 00 / 2086
68 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya – Metalurji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK Dekan  ozcelik@itu.edu.tr 0 212 285 33 39 / 3540
70 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi İstanbul  Prof. Dr. Cengiz KUZU Dekan  kuzu@itu.edu.tr 0 212 285 60 60
71 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet Alaattin ARPACI Dekan  arpacial@itu.edu.tr 0 212 293 13 00
72 İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP Dekan  berkalp@itu.edu.tr 0 212 251 88 08
73 İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Metin Orhan KAYA Dekan kayam@itu.edu.tr 0 212 285 310
74 İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir  Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER Uhde Dekan rektorluk@idu.edu.tr 0 232 260 10 01
75 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi  İzmir Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ Dekan V. muh@ikc.edu.tr 0 232 329 35 35
76 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Prof. Dr. Figen KOREL Dekan figenkorel@iyte.edu.tr 0 533 422 45 40 - 0 232 750 65 00
77 Kafkas Üniversitesi Kars Prof. Dr. Gabil YAGUB Dekan V. gabilya@mail.ru - gabil.yakub@kafkas.edu.tr 0 474 225 12 99 - 0 505 617 88 61
78 Kahramanmaraş Sütçü İmam Kahramanmaraş Prof. Dr. Hüseyin TEMİZ Dekan V. htemiz@ksu.edu.tr 0 536 572 70 71 - 0 374 300 16 63
79 Karabük Üniversitesi Karabük Prof. Dr. Mehmet ÖZALP Dekan V. mozalp@karabuk.edu.tr 0 370 418 70 50 / 3993
80 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Prof. Dr. Metin HÜSEM Dekan mhusem@ktu.edu.tr 0 533 498 92 10
81 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Rektör Uhde Dekan V. muhendislik@kmu.edu.tr 0 388 226 22 14
82 Kastamonu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kastamonu Prof. Dr. Naci TÜZEMEN  Dekan nacituzemen@kastamonu.edu.tr 0 533 314 97 17 0 366 280 29 01
83 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Prof. Dr. Ali ERİŞEN Dekan V. alierisen@hotmail.com 0 535 447 84 02 - 0 318 357 35 76 - 77
84 Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR Dekan V. sengorur@klu.edu.tr 0 288 214 05 15
85 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kilis Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Rektör Yrd. Dekan V. nsekeroglu@gmail.com - sekeroglu@kilis.edu.tr 0 532 401 55 12
86 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK Dekan  ilhan@kocaeli.edu.tr 0 262 303 30 01
87 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ Rektör Uhde Dekan V.   0 236 201 20 01
88 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Prof. Dr. Ahmet TÜRK Dekan Yardımcısı ahmet.turk@cbu.edu.tr 0 236 201 20 01
89 Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mardin Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Rektör Dekan V. g.ozelkalem@gmail.com 0 482 213 40 02
90 Marmara Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Dekan omer.akgiray@marmara.edu.tr 0 216 347 32 98 0 216 347 94 03
91 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Burdur Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA Dekan V. lgkaya@mehmetakif.edu.tr - mmf@mehmetakif.edu.tr 0 533 669 09 07 - 0 248 213 27 00
92 Mersin Üniversitesi Mersin Prof. Dr. Ali AKDAĞLI Dekan V. akdagli@mersin.edu.tr 0 324 361 00 01/ 17056
93 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Dekan V. gurleyuk@mu.edu.tr 0 252 211 19 11
94 Munzur Üniversitesi Tunceli Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL Dekan V. baksakal@munzur.edu.tr aksakalb@munzur.edu.tr 0 428 213 17 94 / 2490
95 Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Prof. Dr. Hasan KAYA Uhde Dekan rektorlukyaziisleri@mku.edu.tr 0 326 221 33 17 / 18 / 19
96 Muş Alparslan Üniversitesi Muş Prof. Dr. Refik ABDULLAH Dekan V. rabdullah@alparslan.edu.tr 0 436 429 10 81
97 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekirdağ Prof. Dr. Lokman Hakan TECER Dekan V. lhtecer@nku.edu.tr 0 555 642 25 43 - 0 282 250 24 38
98 Necmettin Erbakan Üniversitesi -Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Konya Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR Dekan V. aozdemir3@hotmail.com 0 555 712 98 60
99 Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konya Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Dekan V. harikan@konya.edu.tr 0 533 818 87 99
100 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konya Prof. Dr. Hidayet OĞUZ Dekan V. hidayet@konya.edu.tr 0 532 697 33 16 - 0 332 777 00 30
101 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL Dekan V ertanozansel@nevsehir.edu.tr 0 384 228 10 00 / 15001
102 Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Niğde Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN Dekan V. kserduman@ohu.edu.tr 0 388 225 22 91
103 On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Prof. Dr. Birol ELEVLİ Dekan V. birol.elevli@omu.edu.tr 0 532 512 97 47 - 0 362 312 19 19 / 1010
104 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN Dekan V. balkan@metu.edu.tr 0 312 210 25 01
105 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL Dekan V. mocal@osmaniye.edu.tr 0 328 827 10 00 / 3400 / 3402
106 Pamukkale Üniversitesi Denizli Prof. Dr. Yahya TÜLEK Dekan ytulek@pau.edu.tr 0 258 296 33 03
107 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Prof. Dr. Orhan KARSLI Dekan orhan.karsli@erdogan.edu.tr 0 464 223 75 18
108 Sakarya Üniversitesi Sakarya Prof. Dr. Orhan TONKUL Dekan V. torkul@sakarya.edu.tr - otorkul@sakarya.edu.tr 0 532 464 19 55 - 0 264 295 56 00
109 Selçuk Üniversitesi Konya Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN  Uhde Dekan drsahin@selcuk.edu.tr 0 332 241 06 34
110 Siirt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Siirt Prof. Dr. Ömer ŞAHİN Dekan V. sahinomer2002@yahoo.com - omersahin@siirt.edu.tr 0 506 751 21 46
111 Sinop Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Sinop Prof. Dr. Şükrü ÇELİK Dekan V. sukrucelik@yahoo.com - sukrucelik@sinop.edu.tr 0 505 935 20 92
112 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Prof. Dr. Serdal TERZİ Dekan serdalterzi@sdu.edu.tr 0 532 315 69 72 - 0 246 211 12 69
113 Şırnak Üniversitesi Şırnak Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY Dekan V. @sirnak.edu.tr 0 486 216 82 35
114 Trakya Üniversitesi Edirne Prof. Dr. Yılmaz ÇAN Dekan V. ycan@trakya.edu.tr yilmazc@trakya.edu.tr 0 532 257 75 74
115 Türk – Alman Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Halil AKKANAT Uhde Dekan akkanat@tau.edu.tr 0 216 333 30 00
116 Uludağ Üniversitesi Bursa Prof. Dr. Osman KOPMAZ Dekan V. mmfdekanlik@uludag.edu.tr 0 224 294 19 07
117 Uşak Üniversitesi Uşak Prof. Dr. Menderes LEVENT Dekan V. menderes.levent@usak.edu.tr 0 276 221 21 21
118 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Van Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Dekan V. naktas@yyu.edu.tr 0 432 225 17 26
119 Yalova Üniversitesi Yalova Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ Dekan V. mustafa.oztas@yalova.edu.tr 0 506 531 91 08
120 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nurettin UMURKAN Dekan  umurkan@yildiz.edu.tr 0 212 383 57 00
121 Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ  Dekan  hyilmaz@yildiz.edu.tr 0 212 383 29 80
122 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Vahap Engin GÜLAL Dekan V. egulal@yildiz.edu.tr 0 212 383 51 00
123 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ Dekan osagdic@yildiz.edu.tr 0 212 283 45 74
127 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İsmail TEKE Dekan V. iteke@yildiz.edu.tr 0 212 383 27 65
 
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI GÖREVİ E-MAIL TELEFON
1 Acıbadem Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. K. R. Ata AKIN Dekan Ata.Akin@acibadem.edu.tr 0 533 612 74 06
2 Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Dekan Site Güncelleniyor  
3 Atılım Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Elif AYDIN Dekan elif.aydin@atilim.edu.tr 0 312 586 83 00
4 Antalya Akev Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Antalya  Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Dekan info@akev.edu.tr  
5 Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU   necati.agiralioglu@antalya.edu.tr 0 242 245 0000
6 Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Dekan osman.ucan@altınbas.edu.tr 0 212 604 01 00
7 Altınbaş Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Çağrı ERHAN Rektör, Dekan    
8 Avrasya Üniversitesi Trabzon Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Dekan ali.ozbilen@avrasya.edu.tr  
9 Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nafiz ARICA Dekan nafiz.arica@eng.au.edu.tr 0 212 381 58 00
10 Başkent Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan  bdengiz@baskent.edu.tr 0 312 246 66 58
11 Beykent Üniversitesi   Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU Dekan  seymaaydinoglu@beykent.edu.tr 0 533 215 20 50
12 Beykoz Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet DURMAN Dekan V. bilgi@beykoz.edu.tr 444 25 69
13 Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Adnan YÜKSEL Dekan  info@biruni.edu.tr 444 8 276
14 Çankaya Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER Dekan  kider@cankaya.edu.tr 0 312 233  13 36
15 Doğuş Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ Dekan V. sonsel@dogus.edu.tr 0 535 663 26 46
16 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Dekan  fyilmaz@fsm.edu.tr - f.yilmaz@fsm.edu.tr 0 212 521 81 00 / 4003
17 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Prof. Dr. Yusuf ARAYICI Dekan yusuf.arayici@hku.edu.tr 0 342 211 80 80 / 1205
18 Işık Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ercan SOLAK Dekan  ercan.solak@isikun.edu.tr - muhendislik.isikun.edu.tr 0 216 528 71 210 533 351 28 42
19 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ezhan KARAŞAN Dekan ezhan@ee.bilkent.edu.tr 0 533 365 45 21
20 İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ahmet CAN Dekan V. ahmetcan@arel.edu.tr 0 532 371 90 85
21 İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN Dekan hasanheperkan@aydin.edu.tr 444 1 428
22 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Dekan V. serminornektekin@ayvansaray.edu.tr 444 76 96
23 İstanbul Bilgi Üniversitesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Dekan funda.serifoglu@bilgi.edu.tr 0 532 442 68 31
24 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Dekan  tuncercelik@esenyurt.edu.tr 444 9 123
25 İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK Dekan  sunullah.ozbek@gedik.edu.tr 444 5 438
26 İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mustafa BAYRAM Dekan  mbayram@gelisim.edu.tr 0 533 818 50 65
27 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Erhan GÜZEL Dekan  erhan.guzel@iku.edu.tr 0 212 498 47 02
28 İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Dekan  huseyin.arslan@medipol.edu.tr  
29 İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi  İstanbul Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY Dekan  bilgi@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01
30 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Dekan kemal.yogurtcu@izu.edu.tr 0 212 444 97 98
31 İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri  İstanbul Prof. Dr. Ensar GÜL Dekan ensargul@sehir.edu.tr 444 4 034
32 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ Dekan iekmekci@ticaret.edu.tr 0 532 251 24 90
33 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fikret  EVCİ Dekan  fikretevci@yahoo.com - fikret.evci@yeniyuzyil.edu.tr 0 535 313 89 44
34 İstinye Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Melih BULU Dekan    
35 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi İzmir Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN  Dekan yasar.sahin@ieu.edu.tr 0 232 488 81 22
36 KTO Karatay Üniversitesi Konya Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR Dekan faruk.unsacar@karatay.edu.tr 0 533 768 95 97
37 Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nihat BERKER Dekan nihatberker@khas.edu.tr 0 532 310 05 54
38 Kemerburgaz Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Dekan V. osman.ucan@kemerburgaz.edu.tr 0 542 322 91 15
39 Koç Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fikri KARAESMEN Dekan fkaraesmen@ku.edu.tr 0 549 745 93 71 - 0 212 338 11 73 - 0 212 498 42 00
40 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Konya Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Dekan  ahmet.arslan@gidatarim.edu.tr 0 535 344 40 99
41 Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ Dekan idrisgumus@maltepe.edu.tr 0 533 661 73 30
42 MEF Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Dekan V. unalf@mef.edu.tr 0 212 395 36 00
43 Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. İlhami ÇOLAK Dekan ilhcol@gmail.com - ilhami.colak@nisantasi.edu.tr  0 532 599 61 12
44 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Prof. Dr. Kerim GÜNEY Dekan Uhde kguney@nny.edu.tr 0 536 476 25 25
45 Okan Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Semih BİLGEN Dekan semih.bilgen@okan.edu.tr 0 216 677 16 30
46 Özyeğin Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. A. Tanju ERDEM Dekan tanju.erdem@ozyegin.edu.tr 0 216 564 90 90
47 Piri Reis Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Nurhan KAHYAOĞLU Dekan nkahyaoglu@pirireis.edu.tr 0 216 581 00 50 / 1368
48 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Yusuf Ziya  MENCELOĞLU Dekan yusufm@sabanciuniv.edu 0 216 483 96 00
49 TED Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Güney ÖZCEBE Dekan guney.ozcebe@tedu.edu.tr 0 532 223 66 68
50 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Murat ANALYALI Dekan V. malanyali@etu.edu.tr 0 312 292 40 61
51 Toros Üniversitesi Mersin Prof. Dr. Yusuf ZEREN Dekan yusufzeren@toros.edu.tr 0 324 325 33 00
52 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT Dekan @thk.edu.tr 0 312 389 60 00
53 Uluslararası Antalya Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU Dekan necati.agiralioglu@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00
54 Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İ Tayfun UZBAY Dekan tayfun.uzbay@uskudar.edu.tr 0 532 643 57 02
55 Yaşar Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Mesut Erol SEZER Dekan erol.sezer@yasar.edu.tr 0 232 570 82 00 / 8215
56 Yeditepe Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sıdıka Melek BAŞAK DEMİRHAN Dekan demirhan@yeditepe.edu.tr 0 216 578 15 00
 
KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI GÖREVİ E-MAIL TELEFON
1 Doğu Akdeniz Üniversitesi - Tek Devlet Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Aykut HOCANIN Dekan aykut.hocanin@emu.edu.tr 0 533 863 55 31
2 Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Assoc. Prof. Dr. Ali HAYDAR Dekan ahaydar@gau.edu.tr 0 392 650 20 00 / 1327
3 Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Sadık ÜLKER Dekan V. engineering@eul.edu.tr 0 392 660 20 00 / 2501
4 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa - Kıbrıs Prof. Dr. Tahir ÇELİK Dekan tcelik@ciu.edu.tr 0 392 671 11 11
5 Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Sümer ŞAHİN Dekan sumer.sahin@neu.edu.tr 0 392 223 64 64
 
ÖZEL STATÜ ÜNİVERSİTELER
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI GÖREVİ E-MAIL TELEFON
1 Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Prof. Dr. Sarsanbek TURTABAYEV Dekan ayubilgi@yesevi.edu.tr 0 312 216 06 00
2 Kırgızistan Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof. Dr. Coşkan ILICALI Dekan coskan.ilicali@manas.edu.tr 0 312 492 27 81